Kategorie

Výrobci

CAN-Bus adaptéry Je zde 6 zboží.

Používají se pro získání některých provozních informací vozidla (údaj o rychlosti, zapnutí zapalování, zapnutí osvětlení a zařazení zpětného chodu) ve formě běžných elektrických impulsů z datové sběrnice CAN-Bus. Většina nových vozidel je již touto sběrnicí vybavena a výše uvedené údaje jsou v ní zakódovány. Pro funkci běžných autorádií nebo navigací jsou však nezbytné vodiče s klasickými elektrickými impulsy, jejichž vyhledávání (pokud nejsou běžně přístupné např. v ISO konektoru) může být velice zdlouhavé, nebezpečné a u některých vozidel dokonce nemožné. Při používání sběrnice CAN-Bus je nezbytné rozlišovat interiérovou sběrnici a motorovou sběrnici. Interiérová sběrnice řídí elektronické jednotky elektrických systémů v interiéru a motorová řídí elektronické jednotky související s chodem motoru. Některá vozidla jsou vybavena pouze motorovou sběrnicí. U vozidel vybavených oběma typy sběrnice je z hlediska dostupnosti výhodnější využívat interiérovou sběrnici. Sběrnice CAN-Bus je vždy vedena dvěma vodiči: CAN-HIGH a CAN-LOW. Upozornění: Manipulaci se sběrnicí CAN-Bus smí provádět pouze osoby znalé a s patřičným vybavením, jinak hrozí nebezpečí poškození hardwaru nebo změny nastavení softwaru vozidla.

TOPlist